Cameleonten Arbetsinriktning

Hos Cameleonten arbetsinriktning har du placering på en arbetsplats med det stöd som behövs från arbetshandledare.

Om ditt mål är att få en anställning så arbetar vi mot detta och hjälper dig i kontakter med arbetsförmedling och försäkringskassa.

Du kan också göra studiebesök till olika arbetsplatser, prova olika slags arbeten eller kombinera arbetspraktik med aktiviteter inom Cameleonten.

Läs gärna mer om hur en dag i arbetsinriktningen kan se ut genom länken till höger på denna sida! (under uppbyggnad)