Verksamhetsområde omsorg har fått en egen handledare

Marie kommer senast från Lunaskolan där hon arbetat som beteendeanalytiker. Hon har tidigare arbetat både inom skola och omsorg, med handledning och kvalitetsarbete. Tillsammans med Anna Kirch, kvalitetssamordnare och Lasse Molin, yrkeskravankare, kommer Marie att ingå i omsorgernas verksamhetsstöd.

Hur kommer den nya tjänsten som handledare påverka omsorgsverksamheterna?
Anna Kirch: Vi räknar med att den kommer påverka omsorgen väldigt mycket, eftersom handledaren är anställd inom omsorgen och kommer nära verksamheten. Det gör också det praktiska arbetet enklare med en tydlig transparens.

Marie Broman: Jag blir också en del av ett verksamhetsstöd som genomsyras av samma idé och tanke om hur verksamheten inom Utvecklingspedagogik bedrivas. Rollen blir en traditions- och kulturbärare. Det har alltid varit en stark drift hos mig att jobba med värderingsfrågor, göra skillnad och öka medvetenheten – vad är vi här för? Vad gör vi? Varför gör vi det här? För mig är det viktigt att göra skillnad för individerna jag arbetar för. Min roll kommer också omfatta arbete med utmanande beteenden, vilket jag har stor erfarenhet av.

Nyheter

Lediga platser

Solhjuletgruppen på Cameleonten arbetar på en bostadsrättsförening i Sollentuna.

Pilotfall sökes

Du som lever med långvarig psykisk ohälsa och råkat ut för bristande tillgänglighet.

Cameleonten Media

Nu finns en ny arbetsgrupp på Cameleonten. Vi kallar den för Cameleonten Media.

Fotomodeller på Camelonten

Cameleonten fick en förfrågan om vi hade deltagare som var intresserade av modelluppdrag för bildbyrån Maskots räkning.

Cameleonten undersöker på djupet!

Som ytterligare underlag för fortsatt utveckling av dagliga verksamhetens uppdrag och medarbetares yrkesroll, så kommer vi under de närmaste månaderna genomföra kvalitativa brukarundersökningar.

Nu går det bra för Camilla

Camilla Liljegren har varit knuten till Cameleontens dagliga verksamhet i tre år. Det senaste året har hon haft två olika praktikplatser ute på arbetsplats.

Cameleonten fyller fem år

I år är det fem år sedan Cameleontens dagliga verksamhet startade. Verksamhetschefen Anna Kirch och jobbcoachen Ulrika Sundbom har varit med från starten.

Vi trivs på BRF Solhjulet

Ja, nu är det snart jul och vi har arbetat vårt första halvår på Bostadsrättsföreningen Solhjulet.

Man kan mer än man tror.

Så säger elevassistent Johnny Lundin på Svedenskolan Mälarhöjden. Johnny har själv varit elev både på Svedenskolan Bergshamra och på Häggviks Gymnasium.

Öppna jämförelser

På denna länk från Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Få ett jobb!

Vi på Cameleonten kan hjälpa dig att hitta ett jobb som du trivs med. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna lyckas.

Gör din praktik hos oss

Du som går på gymnasiet och behöver stöd under din praktik kan göra praktik på eller genom oss.