Nya kommunikationssätt på Cameleonten.

Sedan länge har vi i vissa delar av verksamheten arbetat med TAKK*,  men sedan i höstas har hela personalgruppen arbetat mer intensivt med TAKK och tack vare Tarja Löf som kommit till oss via UP Kompetens. Så nu kan vi säga att TAKK på riktigt är en del av vardagskommunikationen med arbetsdeltagarna.

Samtidigt ser vi behovet av ytterligare kommunikationsvägar och har valt att skicka två av våra medarbetare på kurs Samtalsmatta. Denna metod och redskap är en matta med vilken personer som har kommunikationssvårigheter får stöd i att uttrycka sina åsikter med hjälp av bilder.

Syftet med samtalsmattan är att förbättra möjligheterna för arbetsdeltagarna med kommunikationssvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar att bli mer delaktiga i vardagligt socialt liv och olika beslut.

*TAKK betyder "Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation". När man använder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation förstärker men de viktigaste orden i en mening genom att teckna dem med händerna. De tecken man använder är lånade från de dövas teckenspråk.

Nyheter

Lediga platser

Solhjuletgruppen på Cameleonten arbetar på en bostadsrättsförening i Sollentuna.

Pilotfall sökes

Du som lever med långvarig psykisk ohälsa och råkat ut för bristande tillgänglighet.

Cameleonten Media

Nu finns en ny arbetsgrupp på Cameleonten. Vi kallar den för Cameleonten Media.

Fotomodeller på Camelonten

Cameleonten fick en förfrågan om vi hade deltagare som var intresserade av modelluppdrag för bildbyrån Maskots räkning.

Cameleonten undersöker på djupet!

Som ytterligare underlag för fortsatt utveckling av dagliga verksamhetens uppdrag och medarbetares yrkesroll, så kommer vi under de närmaste månaderna genomföra kvalitativa brukarundersökningar.

Nu går det bra för Camilla

Camilla Liljegren har varit knuten till Cameleontens dagliga verksamhet i tre år. Det senaste året har hon haft två olika praktikplatser ute på arbetsplats.

Cameleonten fyller fem år

I år är det fem år sedan Cameleontens dagliga verksamhet startade. Verksamhetschefen Anna Kirch och jobbcoachen Ulrika Sundbom har varit med från starten.

Vi trivs på BRF Solhjulet

Ja, nu är det snart jul och vi har arbetat vårt första halvår på Bostadsrättsföreningen Solhjulet.

Man kan mer än man tror.

Så säger elevassistent Johnny Lundin på Svedenskolan Mälarhöjden. Johnny har själv varit elev både på Svedenskolan Bergshamra och på Häggviks Gymnasium.

Öppna jämförelser

På denna länk från Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Få ett jobb!

Vi på Cameleonten kan hjälpa dig att hitta ett jobb som du trivs med. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna lyckas.

Gör din praktik hos oss

Du som går på gymnasiet och behöver stöd under din praktik kan göra praktik på eller genom oss.