Kommunalråd från Solna på besök

 I februari deltog Cameleonten i utföraramässan i just Solna och Samuel sa att han var intresserad av att göra ett studiebesök på Cameleonten. Cameleonten har just nu tre brukare från Solna.

Situationen för välfärdsföretag
Besöket inleddes med att  UP:s VD Niklas Ahlström berättade lite om UP:s olika verksamheter och Samuel ställde frågor om situationen för välfärdsföretag, kontra den nya regeringen. Ulrika berättade om Cameleonten Arbetsrinriktning och lite historik kring hur verksamheten startade. Vi samtalade även om den nivåbedömningsmall som ligger till grund för den insats som beviljats och att det inte alltid ger en rättvis bild av brukaren.

Solhjulet, OMIGEN och Ekorren
Vi besökte sedan Solhjuletgruppen som var ute och jobbade, tittade in i secondhandbutiken OMIGEN, där en av brukarna, som själv bor i Solna, fick berätta om arbetsuppgifterna i butiken.  Besöket avslutades med en rundvandring i lokalerna och ett besök hos brukarna i Ekorren, där han bland annat fick information om det pedagogiska arbetssätt som tillämpas där. En trevlig och givande förmiddag!
 

Nyheter

Lediga platser

Solhjuletgruppen på Cameleonten arbetar på en bostadsrättsförening i Sollentuna.

Pilotfall sökes

Du som lever med långvarig psykisk ohälsa och råkat ut för bristande tillgänglighet.

Cameleonten Media

Nu finns en ny arbetsgrupp på Cameleonten. Vi kallar den för Cameleonten Media.

Fotomodeller på Camelonten

Cameleonten fick en förfrågan om vi hade deltagare som var intresserade av modelluppdrag för bildbyrån Maskots räkning.

Cameleonten undersöker på djupet!

Som ytterligare underlag för fortsatt utveckling av dagliga verksamhetens uppdrag och medarbetares yrkesroll, så kommer vi under de närmaste månaderna genomföra kvalitativa brukarundersökningar.

Nu går det bra för Camilla

Camilla Liljegren har varit knuten till Cameleontens dagliga verksamhet i tre år. Det senaste året har hon haft två olika praktikplatser ute på arbetsplats.

Cameleonten fyller fem år

I år är det fem år sedan Cameleontens dagliga verksamhet startade. Verksamhetschefen Anna Kirch och jobbcoachen Ulrika Sundbom har varit med från starten.

Vi trivs på BRF Solhjulet

Ja, nu är det snart jul och vi har arbetat vårt första halvår på Bostadsrättsföreningen Solhjulet.

Man kan mer än man tror.

Så säger elevassistent Johnny Lundin på Svedenskolan Mälarhöjden. Johnny har själv varit elev både på Svedenskolan Bergshamra och på Häggviks Gymnasium.

Öppna jämförelser

På denna länk från Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Få ett jobb!

Vi på Cameleonten kan hjälpa dig att hitta ett jobb som du trivs med. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna lyckas.

Gör din praktik hos oss

Du som går på gymnasiet och behöver stöd under din praktik kan göra praktik på eller genom oss.