Katrin utbildar Cameleontens medarbetare i motiverande samtal!

MI används för att underlätta förändringsprocesser och syftar till att främja motivation och beteendeförändringar.

Stärka brukaren

Målet med uppdraget är att medarbetare ska utveckla förmågan att förstå brukaren genom empatiskt och reflekterande lyssnande, ha ett undersökande förhållningssätt och stärka brukarens tro på sin egen förmåga och möjlighet till förändring. Katrin har dokumenterad erfarenhet av MI.

Började plötsligt tala

Efter två utbildningstillfällen har medarbetarna idel lovord att ge, både utbildningens innehåll och Katrin som utbildare!
”Jag tillämpade de nya kunskaperna direkt dagen efter i samtal med en brukare. Plötsligt började denne prata med mig såsom hen inte gjort någonsin tidigare” (Petra)
 

Nyheter

Lediga platser

Solhjuletgruppen på Cameleonten arbetar på en bostadsrättsförening i Sollentuna.

Pilotfall sökes

Du som lever med långvarig psykisk ohälsa och råkat ut för bristande tillgänglighet.

Cameleonten Media

Nu finns en ny arbetsgrupp på Cameleonten. Vi kallar den för Cameleonten Media.

Fotomodeller på Camelonten

Cameleonten fick en förfrågan om vi hade deltagare som var intresserade av modelluppdrag för bildbyrån Maskots räkning.

Cameleonten undersöker på djupet!

Som ytterligare underlag för fortsatt utveckling av dagliga verksamhetens uppdrag och medarbetares yrkesroll, så kommer vi under de närmaste månaderna genomföra kvalitativa brukarundersökningar.

Nu går det bra för Camilla

Camilla Liljegren har varit knuten till Cameleontens dagliga verksamhet i tre år. Det senaste året har hon haft två olika praktikplatser ute på arbetsplats.

Cameleonten fyller fem år

I år är det fem år sedan Cameleontens dagliga verksamhet startade. Verksamhetschefen Anna Kirch och jobbcoachen Ulrika Sundbom har varit med från starten.

Vi trivs på BRF Solhjulet

Ja, nu är det snart jul och vi har arbetat vårt första halvår på Bostadsrättsföreningen Solhjulet.

Man kan mer än man tror.

Så säger elevassistent Johnny Lundin på Svedenskolan Mälarhöjden. Johnny har själv varit elev både på Svedenskolan Bergshamra och på Häggviks Gymnasium.

Öppna jämförelser

På denna länk från Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Få ett jobb!

Vi på Cameleonten kan hjälpa dig att hitta ett jobb som du trivs med. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna lyckas.

Gör din praktik hos oss

Du som går på gymnasiet och behöver stöd under din praktik kan göra praktik på eller genom oss.