Hur kom Cameleonten till Niklas?

”Idén om en daglig verksamhet uppkom från föräldrar och personal inom Utvecklingspedagogik som efterfrågade en verksamhet som kunde vara ett alternativ efter skolan. Den dåvarande rektorn arbetade och förberedde det som behövdes för att kunna starta en daglig verksamhet. I juli år 2008 fick UP tillstånd att driva en daglig verksamhet för 12 brukare, men vad skulle den heta?”

Namntävling
"
En namntävling anordnades inom företaget, där personal och elever tillsammans fick skicka in förslag och sedan röstades ett namn fram, vilket var Cameleonten. Namnet refererar till djuret cameleontens förmåga att anpassa sig, vilket är en viktig egenskap som ska återfinnas dels hos personal och dels i verksamheten som helhet, att kunna anpassa sig efter varje brukare."

Arbetsinriktning
"Tanken var från början att Cameleonten endast skulle bestå av en arbetsinriktning men när verksamheten expanderade uppmärksammades ett behov av en verksamhet som även erbjöd aktiviteter på plats. År 2013 ansökte UP om utökat antal platser och får idag ta emot 32 brukare.”

Niklas Ahlström är VD för Utvecklingspedagogik AB.

Nyheter

Lediga platser

Solhjuletgruppen på Cameleonten arbetar på en bostadsrättsförening i Sollentuna.

Pilotfall sökes

Du som lever med långvarig psykisk ohälsa och råkat ut för bristande tillgänglighet.

Cameleonten Media

Nu finns en ny arbetsgrupp på Cameleonten. Vi kallar den för Cameleonten Media.

Fotomodeller på Camelonten

Cameleonten fick en förfrågan om vi hade deltagare som var intresserade av modelluppdrag för bildbyrån Maskots räkning.

Cameleonten undersöker på djupet!

Som ytterligare underlag för fortsatt utveckling av dagliga verksamhetens uppdrag och medarbetares yrkesroll, så kommer vi under de närmaste månaderna genomföra kvalitativa brukarundersökningar.

Nu går det bra för Camilla

Camilla Liljegren har varit knuten till Cameleontens dagliga verksamhet i tre år. Det senaste året har hon haft två olika praktikplatser ute på arbetsplats.

Cameleonten fyller fem år

I år är det fem år sedan Cameleontens dagliga verksamhet startade. Verksamhetschefen Anna Kirch och jobbcoachen Ulrika Sundbom har varit med från starten.

Vi trivs på BRF Solhjulet

Ja, nu är det snart jul och vi har arbetat vårt första halvår på Bostadsrättsföreningen Solhjulet.

Man kan mer än man tror.

Så säger elevassistent Johnny Lundin på Svedenskolan Mälarhöjden. Johnny har själv varit elev både på Svedenskolan Bergshamra och på Häggviks Gymnasium.

Öppna jämförelser

På denna länk från Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Få ett jobb!

Vi på Cameleonten kan hjälpa dig att hitta ett jobb som du trivs med. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna lyckas.

Gör din praktik hos oss

Du som går på gymnasiet och behöver stöd under din praktik kan göra praktik på eller genom oss.