Aiko Palmqvist tf verksamhetschef för dagliga verksamheten Cameleonten

Från och med 25 januari till 23 juni är Aiko Palmqvist tf verksamhetschef för den dagliga verksamheten Cameleonten. Detta då Anna Kirch ska ägna sig åt kvalitetsfrågor inom verksamhetsområde omsorg.
- Aiko har tidigare vikarierat för mig och jag har största förtroende för henne. Jag ser fram emot att ägna mig åt kvalitetsfrågor. Det är viktigt att vi bibehåller tempot i vårt kvalitetsarbete, nu när vi har blivit fler verksamheter, samt fortsätter att utveckla vårt kvalitetsledningssystem och arbetar mot våra mål, däribland att brukaren ska vara huvudperson i sin insats.
- Jag ser mycket fram emot mitt uppdrag. Det ska bli både roligt och intressant att driva verksamheten vidare med fortsatt fokus på våra brukare, säger Aiko Palmqvist.

På bilden ses Anna till vänster och Aiko till höger.

Nyheter

Lediga platser

Solhjuletgruppen på Cameleonten arbetar på en bostadsrättsförening i Sollentuna.

Pilotfall sökes

Du som lever med långvarig psykisk ohälsa och råkat ut för bristande tillgänglighet.

Cameleonten Media

Nu finns en ny arbetsgrupp på Cameleonten. Vi kallar den för Cameleonten Media.

Fotomodeller på Camelonten

Cameleonten fick en förfrågan om vi hade deltagare som var intresserade av modelluppdrag för bildbyrån Maskots räkning.

Cameleonten undersöker på djupet!

Som ytterligare underlag för fortsatt utveckling av dagliga verksamhetens uppdrag och medarbetares yrkesroll, så kommer vi under de närmaste månaderna genomföra kvalitativa brukarundersökningar.

Nu går det bra för Camilla

Camilla Liljegren har varit knuten till Cameleontens dagliga verksamhet i tre år. Det senaste året har hon haft två olika praktikplatser ute på arbetsplats.

Cameleonten fyller fem år

I år är det fem år sedan Cameleontens dagliga verksamhet startade. Verksamhetschefen Anna Kirch och jobbcoachen Ulrika Sundbom har varit med från starten.

Vi trivs på BRF Solhjulet

Ja, nu är det snart jul och vi har arbetat vårt första halvår på Bostadsrättsföreningen Solhjulet.

Man kan mer än man tror.

Så säger elevassistent Johnny Lundin på Svedenskolan Mälarhöjden. Johnny har själv varit elev både på Svedenskolan Bergshamra och på Häggviks Gymnasium.

Öppna jämförelser

På denna länk från Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Få ett jobb!

Vi på Cameleonten kan hjälpa dig att hitta ett jobb som du trivs med. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna lyckas.

Gör din praktik hos oss

Du som går på gymnasiet och behöver stöd under din praktik kan göra praktik på eller genom oss.